Vobis Opole Neonet i Nysa, Kluczbork markety
 • Kraje Trzeciego Swiata
  Kraje Trzeciego Swiata

  Zadłużenie części krajów Trzeciego Świata oraz wynikiem błędnych posunięć zagranicznej polityki ekonomicznej, w dużym jednak stopniu rezultatem strukturalnych dysproporcji w międzynarodowej równowadze płatniczej. Trwałość nadwyżek eksportu z rozwiniętych państw zachodnich oraz Japonii, a także z…

  Read more
 • Molibden i niob
  Molibden i niob

  Jest pierwiastkiem ferrytotwórczym o dużym powinowactwie do węgla, tworzącym kilka węglików (MoC, M6C, Mo2C, M23C6). Zwiększa hartowność i dlatego w większości stali niestopowych zawartość jego jest ograniczona do 0,35%. Molibden obniża temperaturę przemiany perlitycznej, nie…

  Read more
 • Mieszczanstwo
  Mieszczanstwo

  Mieszczaństwo, opierające się na przejętym z antyku dziedzictwie kulturalnym i naukowym, popierało zarazem naukowy sposób podejmowania problemów związanych z górnictwem i metalurgią. Zwyczajowe, ustne dotąd przekazywanie doświadczeń produkcyjnych z pokolenia na pokolenie nie mogło już…

  Read more
 • Miedziane klejnoty
  Miedziane klejnoty

  Z miedzi ? podobnie jak z metali szlachetnych ? wyrabiano klejnoty i ozdoby oraz przedmioty, których nie dało się wytworzyć z kamienia, rzadziej ? narzędzia i broń. Dopiero odkrycie ?klasycznych” proporcji między miedzią a cyną…

  Read more
 • Miedz
  Miedz

  Pierwszym metalem mającym wartości użytkowe, który człowiek zaczął wykorzystywać, była miedź. W przeciwieństwie do złota i srebra rzadko znajduje się ją w stanie rodzimym, przeważnie występuje w rudach, w chemicznym powiązaniu z innymi minerałami. Toteż…

  Read more
 • Metody refleksyjne
  Metody refleksyjne

  Znacznie większe kłopoty towarzyszyły wprowadzeniu w latach trzydziestych metody refleksyjnej, polegającej na rejestracji czasu nadejścia fal odbitych od granic poszczególnych warstw geologicznych, które różnią się własnościami sprężystymi. Problem polegał na tym, iż należało wchłonąć pojawiające…

  Read more