Vobis Opole Neonet i Nysa, Kluczbork markety

Kraje rozwiniete

Kraje rozwiniete

Post by relatedRelated post

rp_praca8.jpgKraje wysoko rozwinięte gospodarczo o wiele też sprawniej, szybciej i bardziej kompleksowo kształtują swoje stosunki z zagranicznymi partnerami handlowymi i kapitałowymi. Nic przeto dziwnego, że wymiana między krajami rozwiniętymi stanowi największą część światowego obrotu handlowego kooperacji przemysłowej, ruchu kapitałów o współpracy naukowo-technicznej. I odwrotnie, handel między gospodarkami najmniej rozwiniętymi stanowi margines światowej wymiany, a kooperacja przemysłowa, obrót kapitałowy, współpraca badawcza i inne zaawansowane formy międzynarodowych stosunków ekonomicznych właściwie prawie nie występują w tej relacji. Warto podkreślić, że prawidłowości te odnoszą się nie tylko do gospodarek typu rynkowego, lecz także do stosunków między krajami o gospodarce centralnie zarządzanej. Optymistycznym aspektem problemu ograniczeń wynikających z nierównomierności rozwojowych w ramach gospodarki światowej, jest tendencja szybszego wzrostu krajów mniej zaawansowanych. Realistycznie patrząc na zagadnienie trzeba jednak pamiętać, że obserwowane procesy wyrównawcze rokują .wprawdzie pomyślniejsze strukturalne perspektywy współpracy międzynarodowej, lecz na razie z reguły nie oznaczają zmniejszania absolutnych różnic oddzielających kraje słabo od średnio, a średnio od wysoko rozwiniętych. Wynika z tego, że dopiero w bardzo odległej przyszłości dojść może do zasadniczego zlikwidowania bariery różnic rozwojowych jako istotnego źródła ograniczania rozmiarów międzynarodowej współpracy.

Podobne wpisy o gospodarce:

Kraje rozwiniete
1 vote, 5.00 avg. rating (87% score)
About