Vobis Opole Neonet i Nysa, Kluczbork markety

Kraje Trzeciego Swiata

Kraje Trzeciego Swiata

Post by relatedRelated post

rp_ekonomia37.jpgZadłużenie części krajów Trzeciego Świata oraz wynikiem błędnych posunięć zagranicznej polityki ekonomicznej, w dużym jednak stopniu rezultatem strukturalnych dysproporcji w międzynarodowej równowadze płatniczej. Trwałość nadwyżek eksportu z rozwiniętych państw zachodnich oraz Japonii, a także z krajów naftowych, w stosunkach z dużą liczbą państw Południa i Wschodu ma szczególne znaczenie dla stanu równowagi globalnej. Dodatkowe problemy ? zwłaszcza w dekadzie lat siedemdziesiątych ? wynikły z braku równowagi handlowej i płatniczej w wymianie między częścią wysoko rozwiniętych gospodarek rynkowych. Ostatnie lata przyniosły wreszcie ? po raz pierwszy w okresie powojennym ? naruszenie reguły zachowywania równowagi handlowej wewnątrz zespołu gospodarek RWPG, trzeba jednak zasygnalizować, że i uprzednio w grupie tej występowały różnego rodzaju bilansowe limity współpracy (w warunkach wymiany clearingowej zdolności wywozowe mniej konkurencyjnych partnerów stanowić musiały pułap dla wymiany wzajemnej). Coraz ściślejsze związki między ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi celami współpracy ze światem zewnętrznym powodują nie tylko występowanie restrykcji wobec importu towarów, usług, kapitałów czy siły roboczej ? lecz także w stosunku do ich eksportu Polityka ograniczeń wywozowych nie jest wprawdzie zjawiskiem całkowicie nowym ? prowadzona bowiem była w przeszłości bliższej i dalszej ? w sytuacji obecnej wyróżnia się jednak cechami charakterystycznymi.

Podobne wpisy o gospodarce:

Kraje Trzeciego Swiata
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About