Vobis Opole Neonet i Nysa, Kluczbork markety

Molibden i niob

Molibden i niob

Post by relatedRelated post

ekonomia (8)Jest pierwiastkiem ferrytotwórczym o dużym powinowactwie do węgla, tworzącym kilka węglików (MoC, M6C, Mo2C, M23C6). Zwiększa hartowność i dlatego w większości stali niestopowych zawartość jego jest ograniczona do 0,35%. Molibden obniża temperaturę przemiany perlitycznej, nie wpływając na temperaturę przemiany bainitycznej, dlatego stale z molibdenu mają strukturę bainityczną lub złożoną z bainitu i perlitu. Zwiększona ilość molibdenu podnosi żaroodporność oraz wytrzymałość stali na pełzanie, dlatego jest stosowany jako składnik stali mających zastosowanie w energetyce, w których występuje w ilości 0,35+1,0%. Z reguły stale te należy podgrzewać przed spawaniem i obrabiać cieplnie po spawaniu. W stalach wysokostopowych (Cr i Cr-Ni) molibden zwiększa wytrzymałość i odporność na korozję. Podnosi odporność stali austenitycznych na pękanie gorące podczas spawania. Niob (podobnie jak tytan i wanad) jest pierwiastkiem ferrytotwórczym i silnie węglikotwórczym i dlatego jest dodawany, aby uzyskać stabilizację stali odpornych na działania chemiczne. Ponieważ w wysokich temperaturach pomaga utrzymać wysoką wytrzymałość na pełzanie, często bywa składnikiem stali austenitycznych kotłowych. Niob jest również dodawany do stali drobnoziarnistych, w których tworząc trwałe węgliki, azotki i węglikoazotki, powoduje rozdrobnienie ziarna i podniesienie wytrzymałości stali.

Podobne wpisy o gospodarce:

Molibden i niob
1 vote, 5.00 avg. rating (87% score)
About