Vobis Opole Neonet i Nysa, Kluczbork markety

Sprzeczności finansowe

Sprzeczności finansowe

Post by relatedRelated post

Sprzeczności finansowe
Sprzeczności towarzyszą wszystkim procesom i zjawiskom gospodarczym, mają one jednak inny charakter w formacjach antagonistycznych, a inny w nieantagonistycznyrn systemie społeczno-ekonomicznym — socjalizmie. W kapitalizmie maja one charakter antagonistyczny, wyrażając się w walce klasowej między dwoma podstawowymi klasami tej gospodarki — proletariatem a burżuazją. Antagonistyczny charakter sprzeczności-ekonomicznych kapitalizmu, a przede wszystkim podstawowej jego sprzeczności — między społecznym charakterem produkcji a prywatnokapitalistycznym przywłaszczaniem rezultatów produkcji — oznacza, że nie mogą być one usunięte przy jednoczesnym zachowaniu kapitalistycznych stosunków produkcyjnych. Wyrastają one na gruncie podstawowych właściwości kapitalizmu jako systemu, opartego na prywatnej własności środków produkcji, którego głównym celem jest dążenie do osiągania maksymalnego zysku. Mogą zniknąć jedynie wraz z likwidacją kapitalizmu. Sprzeczności występują także w funkcjonowaniu socjalistycznego systemu gospodarczego. Mają one jednak charakter nieantagonistyczny i mogą być przezwyciężane na gruncie doskonalenia socjalistycznych stosunków produkcji. Ukazywanie tych sprzeczności i dróg przezwyciężania jest jednym z zadań nauk ekonomicznych, a w szczególności ekonomii politycznej socjalizmu.

Podobne wpisy o gospodarce:

Sprzeczności finansowe
1 vote, 5.00 avg. rating (87% score)
About